Play

Homo Sapiens

Wat blijft er van het menselijk bestaan over als wij verdwijnen? Deze documentaire toont dat de natuur het geruisloos overneemt als de mens plekken inneemt en daarna weer verlaat.

Tijden & Tickets

Huizen, kerken, laboratoria, winkels, gevangenissen en bibliotheken. Eenzame tanks in een bos, scheuren in het asfalt, een vuilnisbelt. Sporen van de mens en zijn activiteiten zijn overal op de wereld te vinden. Vaak als uitingen van het industriële tijdperk toen de mens zijn greep op de omgeving om hem heen versterkte. Maar wat gebeurt er in het post-industriële tijdperk, als de mens verder trekt of zelfs helemaal zou verdwijnen? De Oostenrijkse documentairemaker Nikolaus Geyrhalter (OUR DAILY BREAD) laat zien dat de natuur dan automatisch terugkeert. In de scheuren van het asfalt groeien planten, door de verlaten reactor vliegen vogels, de vuilnisbelt wordt overwoekerd. Geyrhalter laat het zien in een opeenvolging van statische beelden, met een minimale soundtrack die wordt gedomineerd door het geruis van de wind, het klappen van luiken of rondwaaien van papier. Een haast meditatieve ode aan de kracht van de natuur, maar ook aan de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. (jc)

Nikolaus Geyrhalter, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, 2021, 94 min. geen dialoog gesproken, zonder ondertiteling.
Homo sapiens ps 1 jpg sd low 60d1d33095bf9