Lumière x ELSA x Maastricht4Climate: Duty of Care - Engels ondertiteld + Q&A

Na afloop van de vertoning van de documentaire vindt er een nagesprek plaats met Roger Cox, hoofdpersoon van de documentaire (taal: Engels). Dit is een satellietvertoning van het Movies that Matter-festival.

Special: Event
Tijden & Tickets
Programma
19:15 Welkom
19:30 Start documentaire
20:30 Start Q&A
21:00 Einde
Duty of care 6229c393799a6

Duty of Care - Engels ondertiteld

Inspirerend verslag van Roger Cox’ geruchtmakende rechtszaken tegen Shell en de Nederlandse regering om klimaatverandering een halt toe te roepen.

In DUTY OF CARE volgen we hem terwijl hij het voortouw neemt in twee baanbrekende zaken. In de Urgenda-zaak uit 2015 beval de rechter de Nederlandse regering om onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een paar jaar later startte Cox een nog gewaagdere zaak, namelijk tegen ‘s werelds grootste oliemaatschappij Shell. Rechtzaak na rechtzaak maakt hij hard dat machthebbers een zorgplicht hebben tegenover burgers om catastrofale klimaatverandering te voorkomen. Time Magazine bekroonde hem met een plaats op hun '100 meest invloedrijke mensen van 2021'-lijst.

Toen Roger Cox een jonge advocaat was zag hij bij Lumière Cinema een documentaire die zijn leven veranderende: AN INCONVENIENT TRUTH van Al Gore. Samen met Lumière Cinema organiseerde hij vervolgens een reeks gratis vertoningen van de documentaire. Nu, meer dan vijftien jaar later, keert Roger terug naar Lumière Cinema voor een exclusieve Q&A.

Nic Balthazar, Nederland, 2022, 56 min. Engels & Nederlands gesproken, Engels ondertiteld.