Herdenking Indonesische Onafhankelijkheid

Om de Indonesische onafhankelijkheid te herdenken worden twee korte documentaires vertoond die de Nederlands-Indische geschiedenis op totaal verschillende manieren benaderen.

Special: Event
Tijden & Tickets

Aansluitend vindt er een nagesprek plaats met de jonge regisseurs van INDISCH ZWIJGEN, die met hun onderzoekende documentaire proberen een intergenerationeel gesprek over de Indische identiteit te openen en vooruit te kijken (voertaal: Nederlands).

Programma
19:15 Welkom
19:30 Vertoning Lief Indië
20:20 Vertoning Indisch Zwijgen
20:50 Nagesprek makers Indisch Zwijgen
21:30 Einde

Lief Indië
Joost Schrickx, Nederland 2022, 50 min.
Deze documentaire toont hoe de melancholische krontjong-muziek de bewoners van het Indische verpleeghuis Rumah Kita terugvoert naar het verleden. Veel bewoners van het verpleeghuis verlieten ooit gedwongen hun geboorteland om in het koude en verre Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Herinneringen die worden opgeroepen door de klanken van krontjong betreffen dan ook zowel aangename momenten in Nederlands-Indië, vóór de oorlog, maar ook meer traumatische herinneringen tijdens de oorlog en de periode erna. De film is opgebouwd rondom de voorbereiding en uitvoering van een gelegenheidsconcert van het Nederlandse krontjong-ensemble Abadi in Rumah Kita.


Indisch Zwijgen
Sven Peetoom & Juliette Dominicus, Nederland 2022, 32 min.
Drie Indische kunstenaars van de derde generatie duiken in hun eigen familiegeschiedenis in een poging het generatielange ‘Indisch zwijgen’ te doorbreken. Hoe beïnvloedt het verzwegen verleden hun huidige leven? Hoe kunnen zij als derde generatie uitdragen wat het betekent om Indisch te zijn? De documentaire vormt een startpunt voor een gesprek over een verleden van Nederland dat tot op heden vaak onderbelicht bleef.